"ΛRCHIVVM SECRETVM VΛTICΛNVM"
60 pages - Format 20x29 cm - 111 exemplaires
Couverture sérigraphiée, intérieur en impression laser noir et blanc.
Auteurs : Alice Dugas, Archi Sev, Bal tazar, Benjamin Triouleyre, Biau, Boitaju, Gaëlle Loth, Guillaume Soulatges, J.M. Bertoyas, Jon Vaughn, Kinga Sofalvi, Laura Holdein Lane, Madame Lapin, Mehdi Beneitez, Mosa, Newyork, Nota, Omick, Ricky Valencia, Stéven Stéréotype Marcato, Totipote, 1port, Victor Dvnkel, X-one, Yvan Brun.
© 2013STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5

RICKY VALENCIA

RICKY VALENCIA - VORTEX#5

STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5

STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5

IVAN BRUN

IVAN BRUN - VORTEX#5

ARCHI SEV

ARCHI SEV - VORTEX#5

IVAN BRUN

IVAN BRUN - VORTEX#5

IVAN BRUN

IVAN BRUN - VORTEX#5

IVAN BRUN

IVAN BRUN - VORTEX#5

JON VAUGHN

JON VAUGHN - VORTEX#5

JON VAUGHN

JON VAUGHN - VORTEX#5

JON VAUGHN

JON VAUGHN - VORTEX#5

VICTOR DVNKEL

VICTOR DVNKEL- VORTEX#5

MEHDI BENEITEZ

MEHDI BENEITEZ - VORTEX#5

BENJAMIN TRIOULEYRE

BENJAMIN TRIOULEYRE - VORTEX#5

BENJAMIN TRIOULEYRE

BENJAMIN TRIOULEYRE - VORTEX#5

BENJAMIN TRIOULEYRE

BENJAMIN TRIOULEYRE - VORTEX#5

LAURA HOLDEIN LANE

LAURA HOLDEIN LANE - VORTEX#5

GUILLAUME SOULATGES

GUILLAUME SOULATGES - VORTEX#5

GUILLAUME SOULATGES

GUILLAUME SOULATGES - VORTEX#5

GUILLAUME SOULATGES

GUILLAUME SOULATGES - VORTEX#5

GUILLAUME SOULATGES

GUILLAUME SOULATGES - VORTEX#5

GUILLAUME SOULATGES

GUILLAUME SOULATGES - VORTEX#5

J.M. BERTOYAS

J.M. BERTOYAS - VORTEX#5

J.M. BERTOYAS

J.M. BERTOYAS - VORTEX#5

BAL TAZAR

BAL TAZAR - VORTEX#5

XONE

XONE - VORTEX#5

GAELLE LOTH

GAELLE LOTH - VORTEX#5

KINGA SOFALVI

KINGA SOFALVI - VORTEX#5

MOSA

MOSA - VORTEX#5

MOSA

MOSA - VORTEX#5

MOSA

MOSA - VORTEX#5

MOSA

MOSA - VORTEX#5

MOSA

MOSA - VORTEX#5

TOTIPOTEN

TOTIPOTEN - VORTEX#5

MADAME LAPIN

MADAME LAPIN - VORTEX#5

BOITAJU

BOITAJU - VORTEX#5

BIAUX

BIAUX - VORTEX#5

ALICE DUGAS

ALICE DUGAS - VORTEX#5

1PORT

1PORT - VORTEX#5

NOTA

NOTA - VORTEX#5

NOTA

NOTA - VORTEX#5

OMICK

OMICK - VORTEX#5

STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5

STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5

NEWYORK

NEWYORK - VORTEX#5

STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5

STEVEN MARCATO

STEVEN MARCATO - VORTEX#5
VORTEX VORTEX #1 #2 #3 #4 #5